22 VI 2019 (sobota o 9.15) – Warsztaty z Tanga Argentyńskiego z Dimitrisem i Anią