7 XII 2019 (sobota 12.00 – 14.00) – Amnesty International Event / Write For Rights

We współpracy z Fundacją Semper Avanti Opole!