Dodatkowe konwersacje z polskiego z Oleną dla rosyjskojęzycznych!

Czwartki

I grupa 16.00 – 17.00

II grupa 17.00 – 18.00

 

Reklamy