Styczniowe konwersacje językowe dla dorosłych!

Rozpiska tutaj:

https://wordpress.com/page/bibliotekaobcojezyczna.wordpress.com/25