Styczniowe konwersacje językowe dla dorosłych!

Rozpiska tutaj:

https://wordpress.com/page/bibliotekaobcojezyczna.wordpress.com/25

 

Czerwcowa rozpiska naszych konwersacji językowych dla dorosłych!

Pełna rozpiska tutaj:

https://bibliotekaobcojezyczna.wordpress.com/bezplatne-konsultacje-jezykowe/