Nasze listopadowe konwersacje językowe dla dorosłych

Lista w zakładce po prawej stronie oraz poniżej :

Szczegóły na naszym FB:

https://www.facebook.com/ObcojezycznaOpole