11 V 2019 (sobota o 10.00) – Warsztaty Tańców Hinduskich z Devki