17 VI 2019 (poniedziałek 10.00) – 14. Wojewódzki Konkurs Recytatorski w Języku Angielskim Dla Dzieci

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie poezji i prozy w języku
angielskim dla dzieci oraz pogłębianie umiejętności językowych.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie :
✔️ W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych
✔️Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno być złożone w terminie
do 2 czerwca 2019 r. (włącznie) WYŁĄCZNIE MAILEM : bo@wbp.opole.pl BĄDŹ OSOBIŚCIE : Biblioteka Obcojęzyczna, Kośnego 34, 45-056 Opole
4. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych :
✔️ Kategoria I – klasy I-III, 1 wiersz lub proza
✔️ Kategoria II – klasy IV-V, 1 wiersz lub proza
✔️ Kategoria III – klasy VI-VIII, 1 wiersz lub proza
5. Każda placówka oświatowa ma prawo do wytypowania maksymalnie po
3 indywidualnych recytatorów w każdej kategorii.
6. Wybór utworów konkursowych jest dowolny.
7. Uczestników konkursu będzie oceniać Komisja Konkursowa, w skład
której wejdą fachowcy z zakresu kultury języka angielskiego, form
interpretacji poezji i prozy oraz ruchu scenicznego.
8. Komisja Konkursowa będzie oceniała prezentacje według następujących
kryteriów :
✔️ Dobór repertuaru
✔️ Interpretacja utworu
✔️ Kultura słowa
✔️ Ogólny wyraz artystyczny
✔️Umiejętności językowe
9. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepszych recytatorów w dwóch
kategoriach oddzielnie.
10.W szczególnych wypadkach Komisja Konkursowa oraz organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do nadania specjalnego wyróżnienia
11.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na udostępnianie danych
osobowych dla potrzeb konkursu oraz prezentację zdjęć dzieci na
portalach społecznościowych Biblioteki Obcojęzycznej (Facebook)

NIE PRZYJMUJEMY ZGŁOSZEŃ PRZEZ FB !!!

logomk uw