20 XII 2018 (czwartek o 17.00) – Międzynarodowe warsztaty zdobienia świątecznych pierników z Magdą