8 XII 2018 (sobota 10.00-11.30) – Kolejne taneczne warsztaty z Devki z Indii (w języku angielskim!)