Od 3 IX 2018 (poniedziałki 11.00 – 12.00) Czeski ze Zbyszkiem (A0)

Reklamy

Dzisiejsza rozmowa z Bogną Iwańską w Radio Opole podczas audycji „Wieczór w Opolu, wieczór w regionie”

http://radio.opole.pl/488,77,rozmowa-z-bogna-iwanska-w-audycji-wieczor-w-opol