Od 2 VII 2018 – Hiszpański z Nurią w wakacje!

Poniedziałki 13.00 – 14.30 (A0)

Środy 14.00 – 15.00 (B1/B2)

Czwartki 12.00 – 13.00 (A0)