13 VI 2018 (środa) – Język obcy zawodowy : Spotkanie z kosmetolożkami z Ukrainy

Temat : Bezpieczeństwo w kosmetologii

Co to jest kosmetologia według fachowca?

Reklamy