Od 11 X 2017 Hiszpański z Evą (B1-B2) w środy 14.00 – 15.30

W ramach współpracy ze szkołą języka hiszpańskiego El sueño Opole

user-image