17 V 2017 (środa o 13.00) – Zapraszamy na oficjalne otwarcie wystawy – „Miasto królewskie Székesfehérvár”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Biblioteka Obcojezyczna
zaprasza na
wystawę pocztówek
„Miasto królewskie Székesfehérvár”
Biblioteka Obcojezyczna
ul. Kośnego 34
(ekspozycja  17-31 maja)
Megyeszékhely_-_Fejér_megye_-_Székesfehérvár

Székesfehérvár jest jednym z najstarszych miast Węgier, które przez wiele wieków było również centrum sakralnym tego państwa.
W 972 roku książę Géza postanowił wybudować tutaj swoją siedzibę.  W 1000 roku ,  król  św. Stefan I zaczął budować narodową świątynię koronacyjną, w której w okresie następnych 500 lat koronowano 43 i pochowano 15 królów węgierskich.  W bazylice królewskiej przechowywano insygnia koronacyjne oraz dokumenty archiwalne.  Miasto było miejscem zgromadzeń narodowych, z których najważniejszym było zgromadzenie w 1222 roku, na którym przyjęto zbiór praw zwany Złotą Bullą. W 1543 roku – stale rozbudowujące i rozwijające się miasto – zajęli Turcy i jego okupacja trwała do 1688 roku.
W historii Székesfehérváru wielkie znaczenie miały wydarzenia w XVIII wieku. W 1703 roku miasto ponownie odzyskało status wolnego miasta królewskiego, w przyspieszonym tempie rozpoczęła się jego odbudowa. Odbudowano siedziby miasta i województwa. W mieście osiedlili się przedstawiciele różnych zakonów kościelnych, którzy zaczęli budować swoje klasztory i świątynie. Stanowią one do dzisiejszego dnia jedne z największych atrakcji miasta.
W ciągu kolejnych wieków miasto się rozwijało. Wybudowano infrastrukturę publiczną, rozwijały się usługi, powstawały szkoły, budynki publiczne, domy do wynajęcia.  W 1938 roku –  w 900 rocznicę śmierci króla świętego Stefana – miasto Székesfehérvár było już miastem w pełni nowoczesnym.
Pięknie odnowione pamiątki historyczne świadczą o bogatej historii tego miasta.