Poniedziałkowe konwersacje z hiszpańskiego z Pau i Andreą dobiegły końca…

Muchas gracias por todo!

Jednocześnie nadal zapraszamy we wtorki

12.30 – 13.30 Hiszpański z Aną i Francisco (konwersacje od A1/A2)

i środy

11.00 – 12.00 Hiszpański z Francisco (konwersacje od A1/A2)

Reklamy