24 XI 2016 (czwartek 11.00-12.30) – warsztaty z Pawłem Nowikiem „Jak przestać być uczonym i zacząć się uczyć? (na przykładzie języka angielskiego)”

plakat-nowik

Reklamy