3 VI 2016 (10.00 – 13.00 Sala kinowa MDK Opole, ul. Strzelców Bytowskich 1) – 11. Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla Dzieci w Języku Angielskim

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie poezji i prozy w języku angielskim dla dzieci oraz pogłębianie umiejętności językowych.
 3. Warunki uczestnictwa w konkursie :
 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych
 • Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno być złożone w terminie do 15 maja 2016 r. (włącznie)
 1. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych :
 • Kategoria I – do lat 9 (klasy I-III), 1 wiersz lub proza
 • Kategoria II – od 10 do 12 lat (klasy IV-VI), 1 wiersz lub proza
 1. Każda placówka oświatowa ma prawo do wytypowania maksymalnie po 5 indywidualnych recytatorów w każdej kategorii.
 2. Wybór utworów konkursowych jest dowolny.
 3. Uczestników konkursu będzie oceniać Komisja Konkursowa, w skład której wejdą fachowcy z zakresu kultury języka angielskiego, form interpretacji poezji i prozy oraz ruchu scenicznego.
 4. Komisja Konkursowa będzie oceniała prezentacje według następujących kryteriów:
 • Dobór repertuaru
 • Interpretacja utworu
 • Kultura słowa
 • Ogólny wyraz artystyczny
 • Umiejętności językowe
 1. Komisja Konkursowa nagrodzi najlepszych recytatorów w dwóch kategoriach oddzielnie.
 2. W szczególnych wypadkach Komisja Konkursowa oraz organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nadania specjalnego wyróżnienia
 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych dla potrzeb konkursu.

Więcej informacji pod nr telefonu: 77 453 91 94 lub mailowo ozo@wbp.opole.pl